• Post category:aktualnosci

Zabezpieczenie betonu/ zbiornika nie musi być trudnym przedsięwzięciem, zarówno z punktu widzenia zastosowania systemu powłokowego i znalezieniu systemu, który pozwoli na zachowanie i ochronę betonu.

Powłokia polimocznika ma właściwości fizyczne niezbędne do przedłużenia żywotności betonu, a w połączeniu z nową technologią nakładania oszczędza czas i pieniądze w procesie aplikacyjnym. Polimocznikowe powłoki ochronne są odporne na wiele substancji chemicznych, paliw i odczynników i mają niezwykle cenne korzyści w wielu branżach: ropy i gazu, chemicznej, górnictwa, oczyszczalni ścieków.

Parametry mechaniczne naszych powłok:

PARAMETR METODA TESTOWANIA WARTOŚĆ JEDNOSTKA
Twardość wg Shorea PN-EN ISO 868 80-85 °A
Wytrzymałość na rozciąganie BS 903 cz.2 12 MPa
Wydłużenie do zerwania BS 903 cz.2 340 %
Kątowa wytrzymałość na rozdzieranie BS 903 cz.3 40 N/mm
Ścieranie DIN 53516 220 mm3
100% Moduł BS 903 cz.2 4,5 MPa
Temperatura utraty sprężystości BS 2782 Met. 150B -61 °C
Gęstość BS 903 cz.1 950 Kg/m3
Przyczepność do podłoża (pull-off) PN-EN 1542 ≥3,0 N/mm2
Zakres odporności chemicznej pH pH 1÷12 Div

 

Lista odporności chemicznej systemu dla wybranych związków chemicznych

NAZWA ZWIĄZKU CHEMICZNEGO OCENA
Amoniak 28% R
Benzen NR
Chlorowodór 37% R
Dimetyloformamid NR
Heptan R
Etanol R
Kwas azotowy 40% R
Kwas chlorowodorowy 10% R
Kwas cytrynowy 10% R
Kwas octowy 100% R
Kwas siarkowy 30% R
Kwas siarkowy 96% NR
Kwas solny 30% R
Metanol R
NAZWA ZWIĄZKU CHEMICZNEGO OCENA
Mydło 1% R
Nadtlenek wodoru 30% NR
Octan etylu R
Octan mineralny NR
Olej z oliwek R
Ropa R
Spirytus R
Ścieki komunalne i przemysłowe R
Toluen R
Węglan sodu 20% R
Woda R
Woda zdejonizowana NR
Wodorotlenek amonowy 10% R
Wodorotlenek sodu 60% R

 

R – odporny, NR – nie odporny