Zapraszamy do kontaktu: +48 782 187 037

Hydroizolacja/zabezpieczenie betonu/stali: powłoki natryskowe, elastomery polimocznikowe, hybryda, izolacja zbiorników: oczyszczalni, wodnych, basenów, zbiorników stalowych.