Budynki inwentarskie/rolnicze/agrobudownictwo: izolacja pianką pomieszczeń dla zwierząt: kurników, chlewni, obór, gęsiarni, indyczarni, pomieszczeń wylęgu drobiu: wylęgarni, ocieplenie: obór, chlewni, stajni, termomodernizacja starych pomieszczeń, adaptacja pomieszczeń, izolacje przeciwskropleniowe.