Obiekty rolnicze: izolacja pianką poliuretanową chłodni, przechowalni warzyw i owoców, mroźni, ocieplenie natryskowe pianą: hale łukowe, hangary, zadaszenia, magazyny, wiaty, pomieszczenia przemysłowe, pomieszczenia pasz, zbóż, ziarna, izolacje przeciwskropleniowe w magazynach blaszanych i stalowych.